Dnevni list “Dan” o Makedonskom bazaru

http://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Podgoricom&clanak=552715&datum=2016-06-26&naslov=Ajvar%20i%20grav%E8e%20na%20tav%E8e%20odu%B9evili%20Podgori%E8ane

Dnevne novine “Dan” objavili su u nedjelju 26.juna 2016.godine tekst o manifestaciji koja je održana na našoj pijaci, koji možete pronaći na linku: http://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Podgoricom&clanak=552715&datum=2016-06-26&naslov=Ajvar%20i%20grav%E8e%20na%20tav%E8e%20odu%B9evili%20Podgori%E8ane