Pozovite: (20) 625-424 - Mail pijace@pijacepg.me

Kamionska pijaca.

O objektu

Usvajanjem DUP-a «Servisno skladišna zona» 2009 godine, urbanizovan je prostor na kome se nalazila Kamionska pijaca na Tuškom putu. To je za posljedicu imalo preseljenje ove pijace na lokaciju oko Distributivnog centra, na putu prema Tuzima.
Kamionska pijaca je pijaca za prodaju robe na veliko. Raspolaže sa 150 prodajnih mjesta predviđenih za dnevnu naplatu, koja koriste poljoprivredni proizvođači u ljetnjem periodu, dok preostalih 120 prodajnih mjesta koriste uvoznici i poljoprivredni proizvođači koji plaćaju mjesečni zakup. Unutar Distributivnog centra, obezbijeđeno je 125 mjesta za poljoprivredne proizvođače. Pijaca je privremenog karaktera.

Detalji objekta

  • Datum 09/04/2015
  • Naziv Kamionska pijaca
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...