Call Us: (20) 625-424 - Mail info@pijacepg.me

Pijaca Konik.

O objektu

Na lokaciji kod Doma zdravlja, pijaca na Koniku je rekonstruisana krajem 2012. godine i otvorenog je tipa. Na pijaci tradicionalnog tipa, uslovi za rad su veoma dobri, jer se radi o kvalitetnom i dobro opremljenom objektu sa 123 tezge, od čega je 88 zatvorenih. Na pijaci je u ponudi širok asortiman robe, zatim zelena pijaca i polovna roba, što govori u prilog raznovrsnoj i bogatoj ponudi. Zakup tezgi se vrši na mjesečnom nivou, a takođe za povremene zakupce, postoji sistem dnevne naplate.

Detalji objekta

  • Datum 09/04/2015
  • Naziv Pijaca Konik

Sektori

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...