Pozovite: (20) 625-424 - Mail pijace@pijacepg.me

Stočna pijaca.

O objektu

Stočna pijaca
Stočna pijaca je posebno organizovana, uređena i tehnički opremljena pijaca na kojoj se vrši trgovina stokom, promet stočne hrane, kao i opreme za stoku. Nalazi se na Ćemovskom polju, s lijeve strane puta koji vodi prema Tuzima.

Pijaca sadrži boksove za smještaj stoke čija površina iznosi 3.648m² sa optimalnim kapacitetom od 60 boksova za krupnu stoku i 20 boksova za sitnu stoku. Ispunjava sve sanitarno – tehničke uslove.
Na pijaci posluje i ugostiteljski objekat.

Prodavci koji se bave prometom sitne i krupne stoke dužni su da posjeduju uvjerenje o zdravstvenom stanju stoke.

Pijaca upotrebljavane robe
U okviru Stočne pijace, na prostoru koji se ne koristi za prodaju stoke, od petka do neđelje organizovana je pijaca za prodaju upotrebljavanje robe. Brojne evropske metropole imaju ovakve pijace, pa je i ova u Glavnom gradu izuzetno popularna i posjećena od strane građana, čime je dokazano da je bila potrebna. Takođe, cilj je bio ukloniti prodavce ove robe sa javnih površina i urediti ovu vrsu prodaje.

Detalji objekta

  • Datum 09/04/2015
  • Naziv Stočna pijaca
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...