Call Us: (20) 625-424 - Mail info@pijacepg.me

Stočna pijaca.

O objektu

Stočna pijaca je posebno organizovana, uređena i tehnički opremljena pijaca na kojoj se vrši trgovina stokom, promet stočne hrane, kao i opreme za stoku. Nalazi se na Ćemovskom polju, s lijeve strane puta koji vodi prema Tuzima.
Pijaca sadrži boksove za smještaj stoke čija površina iznosi 3.648m² sa optimalnim kapacitetom od 60 boksova za krupnu stoku i 20 boksova za sitnu stoku. Ispunjava sve sanitarno – tehničke uslove.
Na pijaci posluje i ugostiteljski objekat.
Prodavci koji se bave prometom sitne i krupne stoke dužni su da posjeduju uvjerenje o zdravstvenom stanju stoke.

Detalji objekta

  • Datum 09/04/2015
  • Naziv Stočna pijaca

Sektori

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...