Pozovite: (20) 625-424 - Mail pijace@pijacepg.me

O nama.

Tržnice i pijace

“Tržnice i pijace” d.o.o. Podgorica, kao samostalni privredni subjekt posluje od 02.04.2007. godine. Društvo je nastalo segmentacijom  J.P.“Komunalne usluge”.

Osnivač je Skupština Glavnog grada Podgorica.

Djelatnost od javnog interesa, čije obavljanje nam je povjereno:

 • izgradnja, održavanje i upravljanje pijačnim objektima;
 • održavanje ukupne higijene na pijačnom prostoru i objektima;
 • drugi poslovi od javnog interesa.

Društvo obavlja i poslove koji nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa:

 • priprema i realizacija programa i u oblasti investicija;
 • investiranje u izgradnju objekata zajedničkim ulaganjem sa drugim investitorima;
 • iznajmljivanje nekretnina i upravljanje tim nekretninama.

Društvo upravlja pijačnim objektima koji su organizovani u cilju pružanja usluga i prometa robe, čime se obezbjeđuje redovno, kvalitetno i raznovrsno snabdijevanje građana životnim namirnicama i robom široke potrošnje.  Kao objekti za pružanje komunalnih usluga individualne komunalne potrošnje, pijace predstavljaju nezamjenjiv uslov života i rada građana, preduzeća i drugih subjekata i od javnog su interesa.

Pijačni objekti kojima Društvo upravlja i na kojima ostvaruje javnu djelatnost smješteni su na šest lokacija na teritoriji Glavnog grada, i to:

   1. Tržni centar „Pobrežje“, ulica Bratstva i jedinstva bb;
   2. Tržni centar „Bazar“ Zelena pijaca u Bloku V, ulica Blaža Jovanovića br.10;
   3. Tržnica “Forum”, ulica Avda Međedović;
   4. Kamionska pijaca, ulica Put Radomira Ivanovića bb;
   5. Stočna pijaca, Ćemovsko polje (magistralni put Podgorica-Božaj)
   6. Pijaca Tuzi.

“Tržnice i pijace” je lider u regionu, kako po pitanju uslova u objektima kojima gazdujemo, tako i po ispunjavanju zahtjevnih međunarodnih standarda. Svi objekti pijaca su izgrađeni i održavaju se tako da u potpunosti zadovoljavaju sve propise iz oblasti bezbjedne prodaje hrane i HACCP standard.

Društvo Tržnice i pijace je dobilo Sertifikat kojim se potvrđuje da je Analiza rizika kritičnih kontrolnih tačaka u Društvu u skladu sa normom HACCP i Sertifikat koji potvrđuje da je sistem menadžmenta kvalitetom u Društvu u skladu sa normom ISO 9001:2008, što je od neprocjenjivog značaja za poslovanje preduzeća.

Cilj je bio da se poboljša kvalitet usluga, te da se poslovanje u potpunosti usaglasi sa Zakonom o bezbjednosti hrane. Motivi za sertifikaciju su i želja za poboljšanem ugleda i konkurentne sposobnosti na tržištu.

Ovi Serifikati važe tri godine i podrazumijevaju redovne kontrole od strane Instituta za certificiranje sistema.

sertifikat Trznice i pijace

sertifikat Trznice i pijace-analiza rizika

 
SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

PLAN INTEGRITETA TRŽNICE I PIJACE
IZVJEŠTAJ O PLANU INTEGRITETA

Organizaciona struktura

1

Rukovodstvo

Kristina Mićković

Predsjednik Odbora direktora

020-625-424

Izvršni direktor

020-625-424
069-370-100

Enis Ljuljanović

Pomoćnik direktora za tehničko-operativne poslove

020-624-748

Indira Međedović

Pomoćnik direktora za ekonomsko-pravne poslove

020-625-668

Danka Perić

Član Odbora direktora

020-625-424

Vuk Sekulić

Član Odbora direktora

020-625-424

Jovana Nikolić

Član Odbora direktora

020-625-424

Bisera Mustafić

Član Odbora direktora – predstavnik zaposlenih

020-625-424

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...