NOVI ŽIRO RAČUN

Nakon spajanja Podgoričke i CKB banke, novi žiro račun “Tržnice i pijace” je  510-1229-39 kod CKB.

Stari račun kod CKB banke biće izgašen.