TRŽNICE I PIJACE NABAVLJAJU SAVREMENE TEZGE VRIJEDNE OKO 100.000 EURA

Privredno društvo Tržnice i pijace Podgorica danas je objavilo javni poziv za nabavku tezgi zatvorenog tipa sa nadstrešnicom u krugu Stočne pijace, na prostoru gdje se nalazi pijaca upotrebljavane robe. Tezge su namijenjene za prodaju mješovite robe, a vrijednost nabavke je 97.997,90 eura, sa obračunatim PDV-om.

Ponude se mogu dostaviti neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresu Oktobarske revolucije broj 124, u vremenu od 08.00 do 14.30 h, zaključno sa danom 25.12.2020.godine do 10.00 časova. Otvaranje ponuda je zakazano na isti dan u 10.05 h. Dodatne informacije zainteresovani ponuđači mogu naći na portalu Direktorata za politiku javnih nabavki i na linku Tenderska dokumentacija. – Nabavka-izrada tezgi

Podsjećamo da je u cilju uređenja prostora i stvaranja boljih uslova za kupce i prodavce, prethodno asfaltiran zemljani dio, urađen upojni bunar, sprovedena elektro mreža, a u toku su radovi na izgradnji pomoćnog objekta i ograde.