NABAVLJEN NOVI TRAKTOR SA PRIKOLICOM

“Tržnice i pijace”doo Podgorica su ovih dana nabavile novi traktor sa prikolicom, koji će u značajnoj mjeri olakšati svakodnevni rad radnicima zapošljenim na održavanju higijene objekata. Traktor koji je dosada bio u upotrebe zastario je i iziskivao je velike troškove za održavanje.

Nakon sprovedene procedure u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, kao najpovoljniji ponuđač odabran je “Agro-auto”d.o.o. iz Podgorice, sa kojim je zaključen ugovor o nabavci. Vrijednost ugovora je 12.685,95eura+PDV.

Vozilo je isporučeno i nakon registracije biće stavljeno u upotrebu.

Poznato je da je ova godina bila izuzetno teška kada je poslovanje našeg privrednog društva u pitanju. Naime, tokom zatvaranja zbog epidemije virus Covid-19, veći dio naših objekata nije radio, što je značajno smanjilo naše prihode. Bez obzira na izazovni period u kojem smo se našli, kvalitetno održavanje higijene naših objekata u svakom momentu je bilo i ostalo jedan od prioritetnih zadataka.

 

Content here.
Content here.
Content here.

 

Content here.
Content here.
Content here.