PIJACE SUBOTOM I NEĐELJOM SKRAĆENO

Poštujući Naredbu o zabrani kretanja stanovništva tokom vikenda, koju je donijelo Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti Vlade Crne Gore, pijace u Podgorici će subotom i neđeljom raditi skraćeno radno vrijeme od 08 do 12 časova.

Ovo se odnosi na zelene pijace “Pobrežje”, “Bazar” i “Forum” i Kamionsku pijacu.

Podsjećamo da ostali pijačni objekti: mješovite pijace “Pobrežje” i “Forum”, pijaca upotrebljavane robe  i pijaca Tuzi ne rade od 16.marta.