Glavni grad sprovodi neophodne mjere u cilju zaštite javnog zdravlja

Tim za zaštitu i spašavanje Glavnog grada, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje da sve relevantne institucije u Podgorici i Crnoj Gori, u domenu svojih nadležnosti, pripreme odgovarajuće planove i sprovedu adekvatne mjere kako bi se suzbilo moguće širenje koronavirusa, donio je niz novih mjera iz domena nadležnosti gradske uprave.

U cilju očuvanja javnog zdravlja mole se građani da dolazak u prostorije Glavnog grada svedu na minimum. Sve neophodne informacije mogu zatražiti putem posebno otvorenih kanala komunikacije – telefonom na besplatan broj 080/081-081 ili e-mailom na adresu info@podgorica.me.

Za sve usluge koje pruža Glavni grad, a zahtijevaju lično prisustvo, Glavni grad će nastojati da u narednom periodu ispred šalter sale privremeno instalira redomat, ili uvede korigovani režim ulaska i boravka, pa će glavna šalter sala (Njegoševa, 20 istovremeno moći da primi isključivo tri stranke. Više puta u toku dana vršiće se dezinfekcija prostorija.

Naglašavamo da su nadležni u Glavnom gradu jutros održali sastanak sa prevoznicima koji upravljaju gradskim linijama i kojima je sugerisano da svako jutro prije puštanja u rad neophodno dezinfikovati čitav vozni park i postupak ponavljati više puta u toku dana, a posebno kada su u pitanje najfrekventnije linije.

Podsjećamo da je sinoć, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore, a u okviru mjera  za prevenciju importacije i mogućeg širenja virusa COVID–19, isključena voda na svim javnim česmama na teritoriji Glavnog grada – Podgorica.

Takođe, privremeno su odloženi svi programi u organizaciji Glavnog grada, a koje realizuju naše javne ustanove.

Apelujemo na sugrađane da pomognu u očuvanju javnog zdravlja tako što će voditi računa o ličnoj higijeni i o prostoru u kojem se nalaze. Posebno je važno da se smeće odlaže na propisan način kako bi sa njim dolazili u kontakt isključivo radnici gradskog preduzeća Čistoća koji su za to obučeni i posjeduju neophodnu zaštitnu opremu.

PG BIRO