URAĐENA DEZINFEKCIJA,DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA PIJAČNIH OBJEKATA


U Tržnim centrima Pobrežje, Bazar i  Forum, kao i na Stočnoj, Kamionskoj i pijaci Tuzi, urađena je dezinfeskcija, dezinsekcija i deratizacija pijačnog prostora, koju sprovodi firma „Ekosaniteko“, specijalizovana i ovlaštena za ove poslove, a sa kojom imamo zaključen ugovor o pružanju usluga najmanje 4 puta godišnje, a po potrebi i češće.

Kao što je poznato, zelene pijace u Podgorici posluju po standardima međunarodnog HACCP sistema bezbijednosti hrane. Njegova primjena podrazumijeva poštovanje procedura i uputstava kojima se smanjuju rizici po bezbijednost hrane.