ZAVRŠENO PRANJE I SEZONSKO ČIŠĆENJE STOČNE PIJACE

Radnici „Tržnice i pijace“ koji rade na održavanju higijene pijačnih objekata završili su sezonsko pranje i čišćenje Stočne pijace. Pokupljen je otpad na pijaci i okolnom prostoru, a boksovi za stoku, betonski i asfaltirani platoi i pristupni putevi su oprani i očišćeni. Sezonska, generalna čišćenja se obavljaju nekoliko puta u toku godine, na svim pijačnim objektima.

Služba zaštite i spasavanja Glavnog grada nam je izašla u susret i dala na raspolaganje auto-cistijerne sa vodom, kako bi posao bio što kvalitetnije i brže završen.

Takođe, urađena je dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija (DDD) objekta, od strane ovlaštene firma „Ekosaniteko“, sa kojom imamo zaključen ugovor o pružanju ove usluge najmanje 4 puta godišnje, a po potrebi i češće.