ZAKLJUČENI UGOVORI ZA 2020.GODINU

Društvo “Tržnice i pijace” je tokom decembra, sa svim dosadašnjim zakupcima zaključilo ugovore o zakupu tezgi, lokacija i prostora za 2020.godinu.

Ugovori se odnose na period od 01.januara do 31.decembra 2020.godine. Zaključeno je preko 900 ugovora o zakupu na pijačnim objektima kojima upravlja ovo Društvo.

Činjenica da su svi zakupci koji su do sada radili na pijacama, produžili zakup, pokazuje da su zadovoljni radom i da naši napori da stvaramo što bolje uslove daju rezultate.

Cijene zakupa su ostale iste, kao i u prethodnom periodu i razlikuju se u zavisnosti u kojem objektu se nalaze, površine prostora i slično.

Zainteresovani za zakup tezgi i prostora mogu se informisati putem telefona 020-625-424, lično u upravi Društva u ulici Oktobarske revolucije br.124, a “Tržnice i pijace” imaju i zvanične profile na društvenim mrežama.

Pored zaključenja ugovora i zakupa na mjesečnom nivou, na svim zelenim pijacama postoji mogućnost i dnevnog zakupa tezge, rashladne vitrine u sektorima za prodaju mliječnih proizvoda i jaja i prodajnog mjesta u ribarnici.