SEZONSKO ČIŠĆENJE ZELENIH PIJACA „POBREŽJE“ I „BAZAR“

Nakon što je završeno sezonsko čišćenje Stočne, pijace upotrebljavane robe i Kamionske pijace, zaposleni u Službi za održavanje higijene pijačnih objekata i implemantaciju HACCP standarda, završili su i sezonsko čišćenje pijaca u Tržnim centrima „Pobrežje“ i „Bazar“.

Sezonsko čišćenje, koje se radi svake godine, najmanje po 2-3 puta, podrazumijeva detaljno pranje i čišćenje svih tezgi, odvoda, kanala, podova i stakla. Ujedno je ovlašćena firma „Ekosaniteko“, izvršila dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju pijace, što se redovno obavlja najmanje 4 puta godišnje. Prethodno su radnici Službe za tehničko održavanje objekata okrečili ova dva pijačna objekta.

Šest pijačnih objekata kojima gazduju „Tržnice i pijace“ svakodnevno održavaju zaposleni u Službi za održavanje higijene i implementaciju HACCP standarda. Od 2016.godine „Tržnice i pijace“ posjeduju Sertifikat kojim se potvrđuje da je Analiza rizika kritičnih kontrolnih tačaka u Društvu u skladu sa normom HACCP . To dokazuje da je naše poslovanje i održavanje objekata u potpunosti usaglašeno sa međunarodnim propisima i standardima u ovoj oblasti. Posjedovanje ovog Sertifikata podrazumijeva redovne kontrole od strane Instituta za certificiranje sistema, kao i pravljenje polugodišnjih izvještaja o realizaciji i praćenju kritičnih kontrolnih tačaka. Za čišćenje objekata koriste se isključivo produkti koji ne štete zdravlju i bezbjedni su za korišćenje na  mjestima gdje se prodaju prehrambeni proizvodi.