Od marta do juna nek se svi osvijeste, u Skadarskom jezeru ribe se mrijeste. STOP KRIVOLOVU!

“Tržnice i pijace”d.o.o.Podgorica podržale su kampanju NP Skadarsko jezero, “STOP KRIVOLOVU”, koja ima za cilj zaštitu ribe u Skadarskom jezeru u periodu mrijesta. Podržite i Vi, prijavite krivlov!

U NP Skadarsko jezero 15.marta otpočeo je ribolovni zabran što je bio razlog da i ove godine JP Nacionalni parkovi Crne Gore pokrene kampanju „Stop krivolovu“. Cilj kampanje je zaštita ribljeg fonda upravo u vrijeme kada se riba mrijesti i kada je najranjivija, kako bi se njena populacija obnovila. Kampanjom koju provodimo želimo spriječiti nelegalan ribolov, suzbiti nelegalnu prodaju ribe i podići svijest građana o značaju zaštite ribljih populacija za vrijeme mrijesta. Kako bi postigli zadati cilj, od 01. aprila na crnogorskim radio stanicama emituje se džingl sa porukom „Od marta do juna nek se svi osvijeste, u Skadarskom jezeru ribe se mrijeste“.  U saradnji sa Tržnicama i pijacama doo Podgorica na ulazima u tržnice, pijace i ribarnice koje se nalaze u sklopu ovih objekata u Glavnom gradu, biće postavljeni posteri edukativno-informativnog karaktera, kojima se obavještava javnost da kupovinom ribe iz Skadarskog jezera u vrijeme zabrana indirektno potpomažu krivolov. Na bilbordia u NP Skadarsko jezero biće postavljeni bilbordi koji slikovito prikazuju nelegalnost ribolova za vrijeme zabrana.

Ovim putem upućujemo apel svim građanima da je najbolji način zaštite ribljeg fonda i uopšteno biodiverziteta Skadarskog jezra da se suzdrže od kupovine jezerske ribe za vrijeme zabrana.

Podsjećamo da će Ribolovni zabran u NP Skadarsko jezero trajati do 15.maja i da važi na ulov svih vrsta riba i drugih vodenih organizama, osim jegulje.

Kontakt telefon na koji možete prijaviti nelegalni ribolov i nelegalnu prodaju jezerske ribe je:

+382 67 709 497