SERVISIRANI LIFTOVI I POKRETNE TRAKE U T.C. „POBREŽJE“

U T.C. „Pobrežje“, urađen je servis i kontrola liftova i pokretnih traka.

Na 4 pokretne trake koje povezuju garažu, prizemlje i sprat objekta, kontroliše se ispravnost rada motora, zateznih kajševa i lančanika, nivo hidrauličnog ulja i pohabanost djelova. Rad hidraulične pumpe i nivo ulja se kontroliše u teretnom liftu, dok se kod putničkog lifta, između ostalog, provjerava funkcionalnost rada motora i sajli sistema.

Redovni servis i kontrola se obavlja jednom mjesečno, kada angažujemo ovlašćene servisere.

Dnevni rad ovih sistema prate zaposleni u našoj Službi za tehničko održavanje objekata.