Glavni grad uspješno sprovodi akciju sprječavanja vanpijačne prodaje stoke

Za rješavanje problema prodaje stoke van Stočne pijace nedavno je formiran operativni tim koji svakodnevno obilaziti ovu lokaciju, a kontorla je posebno izražena ponedjeljkom i četvrtkom. Tim je sastavljen od predstavnika Veterinarske inspekcije, Centra bezbijednosti Podgorice, Komunlane inspekcije, Komunalne policije i Tržnica i pijaca, a uspostavljen je i kontrolni punkt na Bioču koji zaustavlja kamione radi utvrđivanja da li transportovana stoka ima svu neophodnu dokumentaciju za prodaju samo i isključivo u krugu Stočne pijace. Svaka prodaja van kruga strogo je sankcionisana.

Unutar Stočne pijace može se prodavati isključivo registrovana i zdrava stoka, jer zaposleni na ulazu kontrolišu dokumentaciju o porijeklu i zdravstvenom stanju stoke. Da bi prodavac ušao sa stokom na pijačni prostor, mora ispuniti sledeće uslove:

  1. svako grlo mora biti obilježeno ušnom markicom, na kojoj se nalazi identifikacioni broji kojom se potvrđuje da je grlo registrovano;
  2. za svako grlo mora posjedovati pasoš, koji sadrži podatke o porijeku stoke, vlasništvu, broj ušne markice, datum rođenja i drugo;
  3. za svako grlo mora posjedovati veterinarsko uvjerenje o zdravstvenom stanju životinje, kojim se potvrđuje da se radi o zdravoj i ispravnoj stoci, a koje ne smije biti starije od 10 dana.

U cilju davanja doprinosa na suzbijanju vanpijačne prodaje i stimulisanju prodavaca da stoku prodaju na prostoru koji je namijenjen i uređen za tu namjenu, gradsko preduzeće Tržnice i pijace su od januara 2018. godine, umanjile cijene za korišćenje prodajnog prostora za prodaju krupne i sitne stoke na Stočnoj pijaci, pa one sada iznose 50 centi za ovce, koze, svinje, jagnje i jare, 1,00 euro za tele, magare i svinje preko 50 kg, dok za kravu ili konja treba izdvojiti 2,00 eura.

Pored prodaje iz boksova, na pijaci postoji mogućnost i prodaje stoke iz vozila sa prikolicama, odnosno sa kamiona, što prodavci najčešće koriste za prodaju svinja i ovaca.

Prodavci stoke, koji posjeduju urednu i kompletnu dokumentaciju, kako u razgovoru sa nadležnima iz preduzeća Tržnice i pijace, tako i javno, više puta su isticali da su cijene prihvatljive i da su uslovi za prodaju veoma dobri.

Stočna pijaca ispunjava sanitarno tehničke uslove za prodaju stoke, u okviru objekta je sanitarni čvor, voda za pranje i čišćenje, a raspolaže i sa jednim ugostiteljskim objektom površine 30,08 m2.

Podsjećamo, Stočna pijaca u Podgorici, izgrađena je 2006. godine, za izgradnju je izdvojeno 930.000 eura, ukupna je površine 22.317 m2 . Na površini od 3.648 m2, nalazi se ukupno 80 boksova, u kojima se smiješta stoka za prodaju. Od ovog broja 60 je namijenjeno za krupnu stoku, dok ih je 20 komada za sitnu stoku. Površina jednog boksa je oko 20 kvadrata. Boksovi su odvojeni metalnim ogradama, koje su prilagođene stoci, i nalaze se na betoniranoj podlozi, što je značajno za održavanje higijene, kako u toku rada pijace, tako i nakon radnog vremena kada naša služba za održavanje higijene detaljno čisti i pere kompletan prostor Stočne pijace.  Stočna pijaca posjeduje rampu, namjenski napravljenu za istovar i utovar zivotinja sa kamiona. Pored toga, kupcima i prodavcima je omogućena usluga vaganja sitne i krupne stoke na namjenskim vagama. Takođe, redovno se vrši dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija pijačnog prostora od strane firme „Eko saniteko“, koja je specijalizovana za taj posao.

Uslovi na pijaci i značajna sredstva koja se ulažu za održavanje objekta i higijene, uz kontrole o porijeklu i zdravlju stoke, daju sigurnost građanima da kupuju zdrav, kvalitetan i bezbjedan proizvod, kupovinom van prostora pijace ugrožavaju zdravlje svoje porodice.

TRŽNICE I PIJACE PODGORICA