Formirani operativni timovi za rješavanje problema paljenja guma i vanpijačne prodaje stoke

Zamjenica gradonačelnika dr Slađana Vujačić sastala se danas sa predstavnicima Direkcije za upravljanje otpadom Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ekološke inspekcije, Veterinarske inspekcije, Centra bezbjednosti Podgorice, Komunalne inspekcije, Komunalne policije i Tržnica i pijaca u cilju rješavanja problema paljenja starih automobilskih guma i problema prodaje stoke van Stočne pijace.

Za problem prodaje stoke van Stočne pijace formiran je operativni tim koji će svakodnevno obilaziti ovu lokaciju, a kontrola će biti posebno izražena ponedjeljkom i četvrtkom. Tim će biti sastavljen od predstavnika Veterinarske inspekcije, Centra bezbijednosti Podgorice, Komunlane inspekcije, Komunalne policije i Tržnica i pijaca, a uspostaviće se i kontrolni punkt na Bioču koji će zaustavljati kamione radi utvrđivanja da li transportovana stoka ima svu neophodnu dokumentaciju za prodaju samo i isključivo u krugu Stočne pijace. Svaka prodaja van kruga pijace biće strogo sankcionisana, a nakon potpisivanja sporazuma između Glavnog grada i ovlašćenih uzgajivača stoke sa teritorije Podgorice, stvoriće se i neophodne pretpostavke za oduzimanje stoke i njihovo zbrinjavanje.

Konstatujući da se radi o veoma kompleksnim problemima na čijem su rješavanju pomenute državne i gradske službe već tijesno sarađivale, prisutni su izrazili uvjerenje da će zajedničko djelovanje posredstvom rada operativnih timova suzbiti ove pojave u granici u kojoj je to moguće. Za koordinatora tima imenovan je načelnik Komunalne policije Goran Janković.

PG BIRO