URAĐEN SERVIS RASHLADNIH VITRINA I KOMORA U SEKTORIMA ZA PRODAJU SIRA I JAJA U T.C. „POBREŽJE“

U sektorima za prodaju sira i mliječnih proizvoda i jaja na zelenoj pijaci u T.C.„Pobrežje“, tokom prošle sedmice, urađen je servis i kontrola rashladnih vitrina i komora. Zamijenjeni su elektro ventili i filteri na kompresorima. Takođe, urađena je provjera nivoa ulja u kompresorima i freona u sistemu. Za ovaj posao angažovan je ovlašćeni servis. Naši zaposleni 24 časa dnevno vrše monitoring temperatura u vitrinama i komorama, kao i drugih parametara važnih za normalan rad ovih uređaja.

Prema planu, servis rashladnih vitrina i komora na zelenoj pijaci „Bazar“ biće urađen u februaru.

Kao što je poznato „Tržnice i pijace“ posjeduju sertifikat koji dokazuje primjenu HACCP standarda u našim pijačnim objektima. Time se potvrđuje da je sistem prodaje hrane na našim pijacama u potpunosti usklađen sa međunarodnim propisima i zakonima u Crnoj Gori. Redovne kontrole nadležnog instituta koji je i izdao sertifikat, kao i nadležnih inspekcijskih organa, potvrđuju da „Tržnice i pijace“ vode računa o održavanju visokog kvaliteta pružanja usluga, kao i da kontinuirano unapređujemo uslove i sistem održavanja objekata. Jedan od mehanizama je i redovan servis i održavanje sistema rashladnih vitrina i komora. Za građane je važno da znaju da primjena HACCP standarda u našoj djelatnosti podrazumijeva da isključivo provjereni i zdravi proizvod može biti plasiran na pijaci, a da su uslovi u kojima se proizvodi čuvaju i izlažu u našim objektima na najvećem nivou koji propisuje bezbjedna prodaja hrane.