ODRŽANA KONSTITUTIVNA SJEDNICA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

Skupština Glavnog grada-Podgorice je na sjednici održanoj 27. i 28.decembra 2018.godine donije Rješenje o imenovanju Odbora direktora “Tržnice i pijace” d.o.o. Podgorica, u sastavu: Danka Perić, Kristina Mićković, Vuk Sekulić, Jovana Nikolić i Bisera Mustafić, iz reda zaposlenih.

Odbor je održao konstitutivnu sjednicu 10.januara 2019.godine, na kojoj je za predsjednicu izabrana Kristina Mićković.

RJEŠENJE-IMENOVANJE ODBORA DIREKTORA