U toku je pripremanje ugovora o zakupu za 2019.godinu

Društvo „Tržnice i pijace“ je počelo sa primanjem zahtjeva za zaključenje ugovora o zakupu tezgi, prostora, lokacija i poslovnih prostora za 2019.godinu, na svim pijacama.
Sa zakupcima koji su u proteklom periodu poštovali odredbe ugovora biće zaključeni ugovori o zakupu na period od 01.januara do 31.decembra 2019.godine.
Do kraja decembra biće pripremljeni i potpisani svi ugovori, shodno predviđenoj dinamici rada naših službi i rasporedu po pijačnim objektima.

Uporedo sa ovim, počeli smo i primanje zahtjeva za zakup tezgi za prodaju novogodišnjih ukrasa i druge robe. Zakup po ovom osnovu može biti kraći od mjesec dana, u skladu sa potrebom i željom zakupca.