Radno vrijeme u zimskoj sezoni

U skladu sa Odlukom o radnom vremenu, rad pijaca u zimskoj sezoni, koja počinje od četvrtka 01.novembra 2018.godine, određen je na sledeći način:

• zelene pijace od 06 do 16 časova,
• mješovite pijace od 08 do 20 časova,
• Kamionska pijaca će raditi od 04-21 časova,
• Stočna pijaca radi poneđeljkom i četvrtkom od 06-13 časova, a pijaca za prodaju upotrebljavane robe petkom, subotom i neđeljom od 06 do 14 časova.

Pijace su otvorene svakog dana, s tim da neđeljom i u dane državnih i drugih praznika rade skraćeno: zelene pijace od 06.00-15.00 časova i mješovite od 08.00-15.00 časova.

Zimsko radno vrijeme primjenjivaće se do 01.aprila 2019.godine.