Objavljeno pojašnjenje tehničke dokumentacije u postupku javne nabavke

POJAŠNJENJE TEHNICKE SPECIFIKACIJE – po zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti br. 2540 od 15. maja 2018.god.