Radno vrijeme pijaca za praznike

Povodom Dana nezavisnosti, pijace u Glavnom gradu će raditi skraćeno radno vrijeme, ponedjeljak 21. i utorak 22.maja 2018.godine i to:

• Zelene pijace će raditi od 06 do 15 h,
• pijace za prodaju mješovite robe od 08 do 15 h.

Uobičajeno radno vrijeme će biti na Kamionskoj pijaci i to 24h dnevno, kao i Stočnoj pijaci, koja će raditi u ponedjeljak od 06-13 časova.

„TRŽNICE I PIJACE“D.O.O.PODGORICA