U TOKU JE POTPISIVANJE UGOVORA O ZAKUPU ZA 2018.GODINU

Društvo „Tržnice i pijace“ je počelo sa zaključivanjem ugovora o zakupu tezgi, prostora, lokacija i poslovnih prostora na svim pijacama.

Zakupci koji žele da nastave sa radom, ovih dana podnose zahtjeve za zaključenje ugovora o zakupu za 2018.godinu.

Svim zakupcima koji su u proteklom periodu poštovali odredbe ugovora i Pravilnika o pijačnom redu, biće pozitivno odgovoreno i sa njima ćemo zaključiti ugovore o zakupu na period od 01.januara do 31.decembra 2018.godine.

Do sada je većina zakupaca već predala zahtjev, a jedan dio je i potpisao ugovore, shodno predviđenoj dinamici rada naših službi i rasporedu po pijačnim objektima.

Svi ugovori biće završeni do kraja decembra.