“Tržnice i pijace” najmanje četiri puta godišnje rade deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju svih pijaca

Gradsko preduzeće “Tržnice i pijace” posebnu pažnju posvećuje održavanju higijene na pijačnim objektima, naročito na zelenim pijacama.

Svakodnevno na pijacama 40 radnika na održavanju higijene vodi računa o čistoći i održava objekte. Nakon završetka radnog vremena pijaca, služba održavanja detaljno čisti sve sektore i pere pijačni prostor. Svaka tri mjeseca radi se generalno čišćenje objekata.

Takođe, najmanje četiri puta godišnje, a po potrebi i više puta, ovlaštena firma radi deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju svih pijaca. Produkti koji se svakodnevno koriste za čišćenje zadovoljavaju HACCP standard, potpuno su bezbjedni za čovjeka, jer ne sadrže hemikalije, ni otrove.

Radi se na povećanju efikasnosti konstantnim analizama opasnosti po zdravlje potrošača i upravljanjem procesima u kritičnim kontrolnim tačkama.

Važno je naglasiti dobar partnerski odnos koji  imamo sa zakupcima i njihovim dobavljačima, što je zajednički interes, jer na taj način za rezultat imamo kvalitetan proizvod i uslugu i što je najvažnije, zadovoljne krajnje potrošače.

Na pijacama u Podgorici se prodaju isključivo provjereni, zdravi  i kvalitetni proizvodi, pri čemu se posebno kontrolišu lako kvarljive namirnice, kao što su sir i mliječni proizvodi, jaja i riba.

PG BIRO