Primjena visokih standarda u svim objektima Tržnica i pijaca

Gradsko preduzeće “Tržnice i pijace” je lider u regionu, kako po pitanju uslova u objektima kojima gazduje, tako i po ispunjavanju zahtjevnih međunarodnih standarda. Svi objekti pijaca su izgrađeni i održavaju se tako da u potpunosti zadovoljavaju sve propise iz oblasti bezbjedne prodaje hrane i HACCP standard.

Društvo Tržnice i pijace je dobilo Sertifikat kojim se potvrđuje da je Analiza rizika kritičnih kontrolnih tačaka u Društvu u skladu sa normom HACCP i Sertifikat koji potvrđuje da je sistem menadžmenta kvalitetom u Društvu u skladu sa normom ISO 9001:2008, što je od neprocjenjivog značaja za poslovanje preduzeća.

Cilj je bio da se poboljša kvalitet usluga, te da se poslovanje u potpunosti usaglasi sa Zakonom o bezbjednosti hrane.

Motivi za sertifikaciju su i želja za poboljšanem ugleda i konkurentne sposobnosti na tržištu.

Proces implementacije, održavanja, poboljšanja i sertifikacije sistema kvalitetom prema MEST EN ISO 9001 usko je povezan i sa utroškom resursa, odnosno troškovima poslovanja. Ovi Serifikati važe tri godine i podrazumijevaju redovne kontrole od strane Instituta za certificiranje sistema, kao i pravljenje polugodišnjih Izvještaja o realizaciji i praćenju kritičnih kontrolnih tačaka.

Uvođenje ovih standarda predstavlja značajan napredak u poslovanju i konkurentnosti na tržištu.

PG BIRO