Zimsko radno vrijeme od 01.novembra

U skladu sa Odlukom o radnom vremenu, rad pijaca u zimskoj sezoni, koja počinje od srijede 01.novembra 2017.godine, određen je na sledeći način:

  •  zelene pijace od 06 do 16 časova,
  • mješovite pijace od 08 do 20 časova,
  • Kamionska pijaca će raditi od 04-21 časova,
  • Stočna pijaca radi poneđeljkom i četvrtkom od 06-13 časova,

a pijaca za prodaju upotrebljavane robe petkom, subotom i neđeljom od 06 do 14 časova.

Pijace su otvorene svakog dana, s tim da neđeljom i u dane državnih i drugih praznika rade skraćeno: zelene pijace od 06.00-15.00 časova i mješovite od 08.00-15.00 časova.

Zimsko radno vrijeme primjenjivaće se do 31.marta 2018.godine.