Pijaca korištene robe

U krugu Stočne pijace od petka do nedjelje organizovana je pijaca za prodaju korištene robe. Bogata ponuda koja se nudi i veliki broj građana koji posjećuju ovu pijacu, potvrdila je opravdanost naše odluke da i Podgorica dobije svoj buvljak.