TV 777 u posjeti “Tržnice i pijace”

Emisija “Podgoricom” TV 777, bavila se radom Društva “Tržnice i pijace”. Priča o nama počinje u 22.minutu. Emisija je emitovana 07.novembra, a može se naći i na sajtu ove televizije.