Potpisivanje ugovora za izgradnju poslovnog centra-tržnice na Koniku

Gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović i direktor firme “Mesopromet D.O.O. ” iz Bijelog Polja Hilmo Franca potpisaće ugovor za izgradnju poslovnog centra-tržnice na Koniku.

Potpisivanje će biti upriličeno u četvrtak, 2. jula u zgradi uprave Glavnog grada (sala za sastanke na I spratu) sa početkom u 13.00 sati.

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda po javnom pozivu za izgradnju poslovnog centra-tržnice u zahvatu DUP-a „Konik – sanacioni plan“ – izmjene i dopune u Podgorici u formi javno-privatnog partnerstva Gradonačelniku je predložila Odluku o izboru najpovoljnije ponude nakon konstatovanja da ponuđač “Meso-promet D.O.O” Bijelo Polje u potpunosti ispunjava uslove tražene javnim pozivom i tenderskom dokumentacijom.

 

www.podgorica.me