Izvršeno vrednovanje ponuda po javnom pozivu za izgradnju tržnice na Koniku

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda po javnom pozivu za izgradnju tržnice u zahvatu DUP-a „Konik – sanacioni plan“ – izmjene i dopune u Podgorici u formi javno-privatnog partnerstva na jučerašnjoj śednici Gradonačelniku je predložila Odluku o izboru najpovoljnije ponude.

Gradonačelniku je dostavljen Izvještaj o radu komisije, Zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda i prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

U Zapisniku o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda konstatovano je da ponuđač “Meso-promet D.O.O” Bijelo Polje u potpunosti ispunjava uslove tražene javnim pozivom i tenderskom dokumentacijom, zbog čega je Komisija ovu ponudu tretirala kao ispravnu.

Komisija je konstatovala i je da ponuda u dijelu površina, sadržaja i opreme dostavljena Glavnom gradu, kao javnom partneru u skladu sa zahtjevima definisanim pozivom i tenderskom dokumentacijom. Shodno tome ona je takođe tretirana kao povoljna ponuda za Glavni grad.

Imajući u vidu sve navedeno, Komisija je predložila Gladonačelniku da donese Odluku o izboru najpovoljnije ponude po pozivu za otvoreno nadmetanje za prikupljanje ponuda za zajedničko ulaganje u izgradnju poslovnog centra-tržinice u zahvatu DUP-a “Konik-Sanacioni plan” – Izmjene i dopune, u Podgorici, u formi javno-privatnog partnerstva, objavljenom 22. aprila 2015. godine, ponuđača “Meso-promet D.O.O” iz Bijelog Polja.

O donošenju konačne Odluke o izboru javnost će biti blagovremeno obaviještena.

PG BIRO