Danas Skupština Glavnog grada Podgorice

Na sjednici Skupštine Glavnog grada-Podgorice, danas će biti razmatran Izvještaj o radu “Tržnice i pijace”d.o.o. za 2014.godinu.