Otvorene ponude po javnom pozivu za izgradnju tržnice na Koniku

Rok za predaju ponuda po javnom pozivu na otvoreno nadmetanje za zajedničko ulaganje u izgradnju objekta centralnih djelatnosti – tržnice u zahvatu DUP-a „Konik – sanacioni plan“ – izmjene i dopune u Podgorici u formi javno-privatnog partnerstva istekao je danas.

Do 12.00 sati, do kada je bio rok za predaju, prispjela je samo jedna ponuda i to od “Meso-promet” D.O.O, Bijelo Polje.

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda po javnom pozivu danas je otvorila jedinu prispjelu ponudu u prisustvu ovlašćenih predstavnika ponuđača.

Odluka o izboru ponuđača biće donijeta u roku od 30 dana od dana otvaranja ponude.