Radno vrijeme za Dan nezavisnosti

Povodom Dana nezavisnosi, pijace će raditi svaki dan, s tim da će u četvrtak 21. i petak 22.maja 2015.godine biti skraćeno radno vrijeme i to:

Zelene pijace će raditi od 06-15h, a pijace za prodaju mješovite robe od 08-15h.

Stočna pijaca će raditi raditii u četvrtak do 13 h, a Kamionska pijaca 24h/dnevno.