Dječiji Proljećni Vikend

Društvo “Tržnice i pijace” učestvuje u dvodnevnoj manifestaciji “Dječiji Proljećni Vikend”. U neđelju će biti održane edukativne radionice. Od 17 do 18 h tema radionice je  “Baš je moćno –… read more →